เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เริ่มแล้ว! คัดสุดยอดเกษตรกร 30 คน สู่ 10 คนสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี...
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรในรอบ 30 คน ที่ผ่านเข้ารอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ"ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
27 กันยายน 2566
223
เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในซูกินี
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ซูกินี" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
08 พฤศจิกายน 2565
1,031
ครม. เห็นชอบ 10 มาตรการรองรับหน้าแล้งปี 2565/2566 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 10 มาตรการรองรับหน้าแล้งปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ...
06 พฤศจิกายน 2565
1,136
กรมวิชาการเกษตร โชว์ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอะโวคาโดผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเท่าตัว
กรมวิชาการเกษตร ส่งเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกร แนะคัดเลือกพันธุ์ดี โดยวิธีขยายพันธุ์แบบเสียบยอด ใช้ชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทิลิสและไตรโคเดอร์มาคุมโรครากเน่าและโคนเน่า พร้อมกับเก็บเกี่ยวผลแก่ให้สังเกตุใบเลี้ยงที่ขั้วผล ...
03 พฤศจิกายน 2565
2,100
เตือนภัย! โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีน
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "ผักบุ้งจีน" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราสนิมขาว" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
01 พฤศจิกายน 2565
2,416
กรมวิชาการเกษตร เตรียมเปิดตลาดดัน เสาวรส อินทผลัม สละ สนใบพาย ไปจีน
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นหนังสือขอเปิดตลาดส่งออก อินทผลัม เสาวรส สละ และสนใบพาย ไปจีนเพิ่มเติม กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เตรียมพร้อมหารือระหว่างทวิภาคี ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย -แปซิฟิก (APEC)...
30 ตุลาคม 2565
838
ไตรมาส 3 ปีนี้ จีดีพีเกษตรหดตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากเหตุอากาศแปรปรวน
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 หลังจากขยายตัวได้ดีในไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 4.7 และ 4.4 ตามลำดับ...
27 ตุลาคม 2565
882
เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในแตงกวา
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "แตงกวา" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
25 ตุลาคม 2565
1,917
กรมวิชาการเกษตรแนะวิธีฟื้นฟูไม้ผล/ไม้ยืนต้นหลังประสบอุทกภัย
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า การเกิดอุทกภัยใหญ่แต่ละครั้ง จะส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งนาข้าว พืชไร่และพืชสวน โดยเฉพาะในส่วนของไม้ผล/ไม้ยืนต้นถ้าถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้ต้นตายได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ผล/ไม้ยืนต้นด้วย เช่น ชมพู่...
23 ตุลาคม 2565
2,088
นักวิชาการเตือน "หมูเถื่อน" อาจปนเปื้อนทั้งเชื้อดื้อยาและสารตกค้างที่มากกว่าสารเร่งเนื้อแดง
ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง สถานการณ์การลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเข้าสู่ประเทศไทยที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นปี...
20 ตุลาคม 2565
637