เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนอนกระทู้ระบาดหนักนาข้าว จนท. แนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นดี

01 กรกฏาคม 2559
1,643
30 มิ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพบหนอนกระทู้ระบาดออกทำลายกัดกินต้นกล้าข้าว ในพื้นที่หลายอำเภอของ จ.สุรินทร์ นับล้านตัว อาทิ อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง และ อ.ปราสาท เป็นต้น ล่าสุด ที่ห้องประชุม อบต.เทพรักษา บ.ตาพราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายพีรเดช สายแก้ว หน.กลุ่มอารักขาพืช,นางประหยัด นวส.ปฏิบัติการ จาก สนง.เกษตร จ.สุรินทร์ ได้ลงพื้นที่แปลงนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้กล้าระบาด พร้อมร่วมประชุมกับเกษตรอำเภอสังขะ และจนท.อบต.เทพรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์หนอนกระทู้กล้าระบาด รวมถึงวิธีกำจัด ก่อนจะให้ อบต.เทพรักษาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรทราบ ถึงการระบาดของหนอนกระทู้กล้าดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่ ตำบลเทพรักษาพบว่ามีการระบาดเป็นวงกว้าง มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาในขณะนี้ ประมาณ 40 ราย นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวน 500ไร่
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า เกษตรกรไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะว่าหนอนกระทู้มีวงจรชีวิตเพียง 21 วันเท่านั้น ระหว่างที่ตัวหนอนกัดกินต้นกล้าตัวหนอนเองจะถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี และจะกัดกินเฉพาะต้นกล้าที่หว่านไม่เกิน 21 วัน เท่านั้น หลังจากหนอนกระทู้หมดไปต้นข้าวที่ถูกกัดกัดกินใบเหลือแต่ต้น ก็จะงอกใบเจริญเติบโตขึ้นมาตามปกติ แต่หากฝนตกมาต้นข้าวถูกน้ำท่วมมิดต้น ก็อาจจะทำให้ต้นข้าวเน่าตายได้

นายกเต็ม สามสี กล่าวว่า ทางอบต.เทพรักษาเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์หนอนระบายในขณะนี้ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียแล้วเพื่อหามาตรการป้องกันและกำจัดต่อไป

นายทวีศักดิ์ โสรเนตร เกษตร อ.สังขะ กล่าวสรุปว่า การระบาดของหนอนกระทู้กล้าในครั้งนี้ อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ ต.เทพรักษา แต่สำหรับพื้นที่ข้างเคียงได้ระบาดมาก่อนนี้แล้ว 2-3 ปี อาจเป็นผลดีในแง่ของการทำนาอินทรีย์ จึงไม่ควรใช้สารเคมีในการกำจัดแต่ควรเลือกใช้สารบีที (บิวเวอร์เรีย) ฉีดพ่นแทนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อนาข้าว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หนอนกระทู้ระบาดหนักนาข้าว จนท. แนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นดี". 30-6-59. แนวหน้า. เข้าถึงได้จาก :
http://www.naewna.com/local/223292