เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.เกษตรฯชี้อังกฤษตีจากอียูกระทบสินค้าเกษตรส่งออกแค่จิ๊บจิ๊บ

30 มิถุนายน 2559
852
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีประเทศสหราชอาณาจักรลงประชามติออกจากกลุ่มอียูนั้น จะไม่ส่งผลต่อการส่งออกของสินค้าภาคเกษตรของไทยมากนัก เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหราชอาณาจักร (ยูเค) เพียง 2.88% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรรวมที่มีประมาณ 1.21 ล้านล้านบาท โดยสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังอังกฤษ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ทูน่าบรรจุ กุ้งขาวแวนาไม แต่หากในระยะยาว การค้าของยูเคระหว่างสหภาพยุโรป (อียู) มีผลกระทบให้ไทยส่งออกไปยังอียูลดลง อาจทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปอียู ที่มีประมาณ 9.56% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรรวมได้รับผลกระทบอย่างหนัก
พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในปี 2558 พบว่า สหภาพยุโรปมีการลงทุนธุรกิจด้านการเกษตรในไทย ประมาณ 112.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.02% ของมูลค่าการลงทุนธุรกิจด้านการเกษตรจากต่างประเทศที่มีประมาณ 268.73 ล้านบาท ส่วนยูเคมีมูลค่าการลงทุนธุรกิจด้านการเกษตรในไทย ประมาณ 6.2 แสนบาท หรือคิดเป็น 0.23% ของมูลค่าการลงทุนด้านเกษตรจากต่างประเทศ ทำให้ไทยไม่ได้รับผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงธุรกิจด้านการเกษตรจากยูเคมากนัก ด้วยสัดส่วนการลงทุนโดยตรงที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในระยะยาวอาจจะส่งผลดีต่อการลงทุน ถ้ายูเคเสียสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน อาจจะทำให้อังกฤษเปลี่ยนการลงทุนมายังประเทศไทยหรือภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมว.เกษตรฯชี้อังกฤษตีจากอียูกระทบสินค้าเกษตรส่งออกแค่จิ๊บจิ๊บ". 24-6-59.ประชาชาติธุรกิจ.เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1466762272