เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ปลื้ม ส่งออกผลไม้ไปตลาดฮ่องกงฉลุย-ไม่พบสารตกค้าง

30 พฤษภาคม 2559
1,833
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า Dr.Chung Wai Cheung จากหน่วยงาน Food Research Laboratory และ Dr.Tam Wing Si สัตวแพทย์ที่เดินทางมาประเทศไทย ระบุว่าปีนี้ผลไม้จากประเทศไทยผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ไม่พบสารตกค้างในระดับอันตราย
ภายหลังจากนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮ่องกง นำคณะจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหาร Food Research Laboratory เดินทางมาประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจ และเยี่ยมชมห้องทดลองของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งแปลงเกษตร รวมทั้งโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ก่อนส่งออกที่จังหวัดระยอง ทราบว่าคณะมีความพึงพอใจในความพร้อมและความก้าวหน้าของภาครัฐในการกำกับดูแลมาตรฐานผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นที่ต้องการขอตลาดฮ่องกงไม่ให้มีสารตกค้างเกินปริมาณที่กำหนด รวมทั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกรณีทุเรียนชุบขมิ้นพบในฮ่องกง นอกจากนี้ยังพอใจในขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุเพื่อเตรียมส่งออกผลไม้ของผู้ประกอบการไทย

"ในปีนี้ความต้องการผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนในฮ่องกงมีค่อนข้างสูง แต่ผลผลิตลดลงทำให้ราคาขายปลีกทุเรียนในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 15-20% ในขณะที่ราคานำเข้าสูงขึ้น 30-35% โดยได้รับทราบจากสมาคมผู้นำเข้าผลไม้ฮ่องกงว่าราคาขายปลีกจะปรับได้ไม่มากนัก เนื่องจากการแข่งขันและการคุ้มครองของรัฐ ราคาขายปลีกทุเรียนชั่งทั้งลูก หมอนทอง กก.ละ 45-60 ฮ่องกงดอลลาร์ (hkd) ขึ้นกับตลาด ถ้าเป็นห้างระดับบนราคา กก.ละประมาณ 60 hkd ทุเรียนชะนี ราคา 40-55 hkd ในขณะที่ทุเรียนแกะใส่กล่อง กก.ละ 400-500 Hkd (1 Hkd = 4.55 บาท)"

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไทยส่งทุเรียนไปฮ่องกงในสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ในภาพรวมประเทศไทยส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 960.93 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 30,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.8 และในจำนวนนี้เป็นการส่งออกทุเรียนสดคิดเป็นมูลค่า 397.09 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 12,700 ล้านบาท และในช่วง 4 เดือนแรกของปี ส่งออกทุเรียนไปแล้วกว่า 4,100 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 75.8 ตลาดใหญ่ที่สุดคือจีน รองลงมา ได้แก่ ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน และมาเลเซีย ตามลำดับ

นอกจากนี้ การส่งออกไข่ไก่ของไทยไปฮ่องกงมีอัตราการเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยส่งออกเป็นลำดับ 3 รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา ปี 2559 ไตรมาสแรกนี้ยอดการส่งออกใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาแล้วคือ ส่งออกมีมูลค่าประมาณกว่า 179 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาฮ่องกงนำเข้าไข่ไก่เป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานได้แสดงความขอบคุณที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มงวดและให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรไปฮ่องกง ซึ่งทำให้สามารถตรวจผ่านมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในอนาคตแนวโน้มความต้องการนำเข้าจากประเทศไทยคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความมั่นใจว่าจะประสานงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และมาตรฐานใหม่ ๆ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยทราบต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ปลื้ม ส่งออกผลไม้ไปตลาดฮ่องกงฉลุย-ไม่พบสารตกค้าง". ประชาชาติธุรกิจ.เข้าถึงได้จาก :