เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง

12 พฤษภาคม 2559
2,373
จังหวัดระยองได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ มีผลไม้ต่างๆ หลากหลายชนิดและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดมาอย่างยาวนาน และในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคมของทุกปีจะเป็นช่วงของผลไม้ออกผลผลิตตามฤดูกาล ซึ่งจะมีจำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองจึงได้จัดเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและยังเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนจะได้พบปะผู้บริโภคเพื่อติดต่อซื้อขายกันในโอกาสนี้

คุณอุษา เพ็งแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองประจำปี 2559 ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดผลไม้นานาชนิด การประกวดธิดาชาวสวน การจัดขบวนแห่รถผลไม้ รวมถึงการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ต่างๆ และยังมีกิจกรรมภายในงานอื่นๆ อีกมากมาย นักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องการบริหารส่วนตำบลตะพง เบอร์โทรศัพท์ 038-664053 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เบอร์โทรศัพท์ 038-870400-1


รายงานโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง