เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนพริกอุบลฯโอด พริกยืนต้นตาย ผลผลิตลด รายได้หาย

09 พฤษภาคม 2559
1,554
จากสถานการณ์ภัยแล้ง สภาพอากาศที่ร้อนจัด น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนพริกที่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดน้ำหล่อเลี้ยง ส่งผลให้พริกยืนต้นตาย ผลผลิตหาย รายได้ลด ส่งผลกระทบทั้งเจ้าของสวนและคนรับจ้างเก็บพริก
นายวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้ปลูกพริกอินทรีย์ บ้านก่อฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ตนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำสวนพริกเป็นอย่างมาก เนื่องจากอากาศร้อนและแล้งจัด ทำให้น้ำที่กักเก็บไว้ที่บ่อ เพื่อนำมาหล่อเลี้ยงต้นพริกแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงต้นพริกเพื่อให้เก็บผลผลิตได้ ทำให้ต้นพริกเหี่ยวเฉา และผลพริกที่ยังไม่สุกเต็มที่แห้งตาย ตนจำเป็นต้องปล่อยทิ้งไปตามยถากรรม และภาวนาขอให้ฝนตกลงมาบ้างเพื่อให้รอดตาย แต่ก็เป็นความหวังที่ริบหรี่มาก โซึ่งตามปกติแล้ว พริกที่สวนของตนจะเก็บผลผลิตได้ถึงเดือนมิถุนายน แต่ปีนี้เก็บพริกได้ถึงแค่เดือนเมษายน ก็ต้องปล่อยทิ้งแล้ว เนื่องจากไม่มีน้ำมาเลี้ยง ทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดน้อยลงมาก หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ตนปลูกพริก3ไร่ จะได้ผลผลิตได้ประมาณ 8ตัน สร้างรายได้ประมาณ 4 แสนบาท /ปี แต่ปีนี้แล้งหนัก ทำให้ผลผลิตพลิกลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ได้ผลผลิตรวมไม่ถึง 4 ตัน
ขณะที่ นายเกยูร ยืดยาว ชาวบ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวว่า นอกจากตนและครอบครัวจะทำนาเป็นอาชีพหลักแล้ว พอช่วงพริกออกผล ตนและครอบครัวก็จะออกไปรับจ้างเก็บพริก มีรายได้ประมาณ 300-400 บาทต่อคน แต่ปีนี้อากาศแล้งจัด พริกยืนต้นตาย ผลผลิต มีไม่มากเจ้าของสวน จึงจ้างแรงงานน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของตนและครอบครัวหายไปด้วย


รายงานโดย : ณรงค์ ทิพจรูญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.