เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เซ็ง ล้งจีน ซื้อทุเรียนหมดสวน

25 เมษายน 2559
2,023
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าผลไม้ไทยเพื่อการส่งออกว่าไม่สามารถซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้ โดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังออกผลผลิต เนื่องจาก ผู้รวบรวมและบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก หรือล้งชาวจีนได้ทำสัญญารับซื้อทุเรียนแบบเหมาสวนจากเกษตรกรล่วงหน้าในราคาดี พร้อมให้เงินมัดจำเพื่อให้ชาวสวนนำไปบริหารจัดการไว้แล้ว ทำให้พ่อค้าไทยที่มีสภาพคล่องไม่มากไม่สามารถแข่งขัน รับซื้อได้ ประกอบกับปีนี้เกิดภาวะแล้งจัด ทำให้ทุเรียนได้รับความเสียหายมาก
"ล้งจีนมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยทำสัญญาซื้อทุเรียนล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ออกดอก แถมจ่ายเงินล่วงหน้าส่วนหนึ่งให้ชาวสวน เมื่อถึงเวลาตัดลูกก็จะส่งแรงงานมาตัด ถ้าพบว่าปีนี้ทุเรียนไม่ได้มาตรฐานจะไม่ขอเงินคืน แต่ทำสัญญาเพื่อเลื่อนการซื้อไปเป็นปีหน้าแทน ต่างจากพ่อค้าไทยที่ไม่มีเงินเพียงพอทำลักษณะนี้ได้ ส่งผลให้การหาซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกเป็นไปด้วยความลำบาก"


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าว แม้ระยะสั้นเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ระยะยาวอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ หากพ่อค้าผลไม้ไทยต้องเลิกกิจการไป จึงให้กรมหาทางแก้ปัญหา ล่าสุด กรมเตรียมขอความร่วมมือกระทรวงการคลังช่วยเหลือสภาพคล่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้พ่อค้าไทย รวมถึงตรวจสอบสัญญาระหว่างล้งจีนกับชาวสวน และขอความร่วมมือเอกชนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายในตลาดจีนเข้าไปเชื่อมโยงกับพ่อค้าคนไทยนำทุเรียนส่งออกไปจีน เป็นต้น ขณะเดียวกัน จะหาแนวทางให้ล้งจีนเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยด้วย พร้อมกันนั้น กรมได้ส่งบัญชีรายชื่อล้งจีนทั้งที่เป็นคนจีน หรือร่วมทุนกับคนไทย 1,094 รายทั่วประเทศ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น, เส้นทางการเงิน และพฤติกรรมการทำธุรกิจว่าเป็นนอมินีหรือไม่.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เซ็ง ล้งจีน ซื้อทุเรียนหมดสวน". 25-4-59. ไทยรัฐ:สืบค้นเมื่อ 25-4-59. เข้าถึงได้จาก :