เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่ยาสูบพัทลุงยิ้มรับภัยแล้ง ราคาพุ่งกิโลละ 2,500 บาท

05 เมษายน 2559
10,774
เกษตรกรพัทลุงหันปลูกยาสูบเป็นอาชีพเสริม ชี้แล้งนี้รับทรัพย์อื้อ เพราะยาสูบชอบความร้อน ราคาดีกิโลกรัมละ 2 พันบาท คนหันมาสูบยาเส้นเพราะบุหรี่แพง
นายเดช สาเหล็ม เกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่ 3 บ้านด่านโลด เทศบาลตำบลควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในช่วงหน้าแล้งทุกปี หลังกรีดยางพาราจะทำไร่ยาสูบขนาดย่อย จำนวน 500 ต้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาปลูก 200 ต้น เป็นอาชีพเสริม ปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ใช้เวลา 2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำรายได้ดี อีกทั้งยังมียาสูบไว้บริโภคเองไม่ต้องซื้อหา และในปีนี้ได้เกิดภาวะแล้งจัด ถือว่าสภาพเหมาะสมที่สุดกับการปลูกต้นยาสูบ เพราะไร่ยาสูบชอบความร้อน และพื้นที่โปร่งโล่ง


สำหรับราคาในปีนี้ ที่หน้าสวนในพื้นที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,500 บาท แต่หากออกนอกพื้นที่นำไปแปรรูปบรรจุห่อ ราคาจะเคลื่อนไหวขยับสูงขึ้นอีกทอดหนึ่ง


"ฤดูกาลนี้ แต่ละต้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 5 ครั้ง เพราะมีการแตกหน่องอกขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำไร่ยาสูบ เป็นรายได้ที่ดี จากราคาบุหรี่สูงขึ้น ผู้บริโภคได้หันทำไร่ยาสูบกันมากขึ้น และยังจำหน่ายได้ดีไม่เพียงพอ ผมปลูกสายพันธุ์หางไก่ ซึ่งได้รับความนิยมสูง"


ขณะที่เจ้าของไร่ยาสูบอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า ในส่วนของตนปลูกจำนวน 600 ต้น ในปีนี้ ส่วนปีที่แล้วปลูก 300 ต้น แปรรูปเป็นยาเส้นขายได้ และมีรายได้ตลอดทั้งปี ประมาณ 60,000 บาท สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 100,000 บาท โดยจำหน่ายราคา 2,000 บาท / กก. ไม่ได้ปรับขึ้น ยังคงเดิมตลอดหลายปีมาแล้ว


"แนวโน้มความต้องการยาเส้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะราคาบุหรี่ขยับขึ้นสูงมาก จึงหันมาบริโภคยาเส้น ตอนนี้ในพื้นที่ขยายตัวปลูกกันหลายราย มีรายขนาด 50 ต้น 100 ต้น ขึ้นไป สำหรับผมปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี"


สำหรับต้นทุนการผลิต คือ มูลวัว ซึ่งเป็นปุ๋ยบำรุงรักษาต้นใบยากระสอบละ 30 บาท จำนวน 80 กระสอบ และน้ำวันละ 1 ลิตร / ต้น และเมล็ดพันธุ์ นอกนั้นเป็นแรงงานภายในครัวเรือนเอง ประเด็นที่ประสบปัญหามากที่สุด คือ แหล่งน้ำไม่เพียงพอ


นายสุไลหมาน วายุภักดิ์ เจ้าของไร่ยาสูบ แบรนด์บ้านควนล่อน หมู่ที่ 11 บ้านควนล่อน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า สำหรับของตนปีนี้ทำไร่ยาสูบปลูกประมาณ 1,050 ต้น และในกลุ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วประมาณ 2,000 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน โดยประมาณรายได้โดยเฉลี่ย 200,000 บาท โดยเฉลี่ยต้นละ 100 บาท


"ปีนี้ยาเส้นแบรนด์ควนล่อน ต่างถูกสั่งจองล่วงหน้าแล้ว สำหรับราคายังคงดิม คือ กิโลกรัมละ 2,000 บาท"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวไร่ยาสูบพัทลุงยิ้มรับภัยแล้ง ราคาพุ่งกิโลละ 2,500 บาท" . ประชาชาติธุรกิจเข้าถึงได้จาก :
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1459329228