เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอาใจคนรักมะม่วงชอป ชม ชิม กันอย่างจุใจ ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

01 เมษายน 2559
1,266
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน"วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว"ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ททท.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงส่งออก สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ อีกทั้งมีจำหน่ายทั้งสินค้าที่เป็นของดีเมืองแปดริ้วและเผยแพร่ชื่อเสียงมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักไปสู่ระดับโลก


นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 46 แล้ว ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดเพราะนอกจากการจัดงานเพื่อแสดงถึงของดีมีคุณภาพของเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักแก่ตลาดโดยทั่วไป และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่การเกษตรและเกษตรกร รวมถึงผู้สนใจแล้ว ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เช้าชมงาน ได้เลือกชม ชิม ชอป อาทิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการผลิตมะม่วง การประกวดข้าวเหนียวมูน แข่งขันตำส้มตำมะม่วง การประกวดร้องเพลงประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการแสดงบนเวทีในช่วงเย็นของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. พร้อมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของดีขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้ว พลาดไม่ได้กับ มะม่วงคุณภาพจากสวนเกษตร ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกันอย่างจุใจ


สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร 0-2276-2720 หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-1635 ต่อ 16
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอาใจคนรักมะม่วง!! ชอป ชม ชิม กันอย่างจุใจ ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว". ผู้จัดการ. เข้าถึงได้จาก :
http://manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000029280&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3