เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

04 เมษายน 2559
2,912
ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ในช่วงที่สามารถเก็บเพื่อจำหน่ายได้แล้วหลายสวน แต่ยังพบปัญหาการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดที่เป็นศัตรูของทุเรียนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรควรตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สำหรับสวนทุเรียนศัตรูพืชที่สำคัญและเป็นปัญหารบกวนชาวสวนในช่วงทุเรียนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั้น คือ หนอนเจาะเมล็ด เกษตรกรจึงควรเฝ้าระวังและหาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนทำให้เกิดการขาดทุนจากการจำหน่าย หรือไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เลย
คุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีความเป็นห่วงเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก ในเรื่องศัตรูของไม้ผลที่กำลังจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และเป็นศัตรูตัวสำคัญที่เกษตรกรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คือหนอนเจาะเมล็ดหรือที่ชาวสวนเรียกกันว่าหนอนใต้ ซึ่งมีลักษณะการทำลาย คือ หนอนชนิดนี้จะเจาะไชเข้าไปในเมล็ดทุเรียน รวมถึงกัดกินเมล็ดและขับถ่ายมูลออกมา ทำให้เนื้อทุเรียนเปรอะเปื้อน


โดยตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณหนามทุเรียนใกล้ขั้วผล ทำให้ผลมีตำหนิ แล้วเจาะลงไปกัดกินเมล็ดภายในจนเกิดความเสียหาย ส่วนวิธีการป้องกันเกษตรกรควรหมั่นทำสวนผลไม้ให้โล่ง เตียน สะอาดอยู่เสมอ ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย หรือใช้สารเคมีในกลุ่มไซเพอร์เมทรินร่วมกับโฟซาโลน ฉีดพ่น 2 ครั้งติดต่อกัน จะช่วยป้องกันหนอนเจาะเมล็ดเข้าทำลายผลทุเรียนได้ หรือหากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 039-312346 ในวันและเวลาราชการ


รายงานโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
    
TAGS