เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ โว งานขายสินค้าราคาประหยัด ช่วยชาวสวน ลดค่าครองชีพกว่า 12 ล้าน

02 มีนาคม 2559
3,795
กรมการค้าภายใน เผย งานขายสินค้าราคาประหยัด บรรเทาภาระค่าครองชีพ ชาวสวนยางแล้ว 50 ครั้ง ใน 15 จังหวัด ระบุ ลดค่าครองชีพได้แล้วกว่า 12 ล้านบาท ในอีก 2 เดือนที่เหลือ คาด ลดค่าครองชีพได้ราว 35 ล้านบาท...
วันที่ 1 มี.ค.59 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราปี 59 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ โดยได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต่อการครองชีพในราคาประหยัด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารฮาลาล ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% ในพื้นที่ 15 จังหวัด ในภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย.59

"จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.-20 ก.พ. 59 ได้ดำเนินการแล้ว 50 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 83,280 คน มูลค่าการจำหน่าย 29,170,547 บาท สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ 12,501,663 บาท แยกเป็นเดือน ม.ค. ดำเนินการ 4 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 6,100 คน มูลค่าจำหน่าย 1,911,581 บาท ลดภาระค่าครองชีพได้ 819,249 บาท และเดือน ก.พ. ดำเนินการแล้ว 46 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน 77,420 คน มูลค่าการจำหน่าย 27,258,966 บาท ลดภาระค่าครองชีพได้ 11,682,414 บาท"

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนจัดงานสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก.พ.59 อีก 22 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ครั้ง, สุราษฎร์ธานี 3 ครั้ง, ปัตตานี 2 ครั้ง, พังงา 2 ครั้ง, ตรัง 1 ครั้ง, นราธิวาส 1 ครั้ง, สงขลา 2 ครั้ง, กระบี่ 2 ครั้ง, ภูเก็ต 1 ครั้ง, ยะลา 1 ครั้ง, สตูล 2 ครั้ง, ชุมพร 1 ครั้ง และพัทลุง 1 ครั้ง โดยเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี และเมื่อดำเนินการครบตามแผนการดำเนินงาน จะสามารถลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้มากกว่า 30-35 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ โว งานขายสินค้าราคาประหยัด ช่วยชาวสวน ลดค่าครองชีพกว่า 12 ล้าน". (02-03-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 02-09-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/584675