เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วางท่อผันน้ำโขงเข้าห้วยหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งเมืองหนองคาย

29 กุมภาพันธ์ 2559
1,143
หนองคาย - เจ้าหน้าที่ชลประทานวางท่อผันน้ำโขงเข้าห้วยหลวงแล้ว รอติดตั้งเครื่องสูบน้ำ คาดเดินเครื่องผันน้ำโขงเข้าลำห้วยหลวง แก้ปัญหาภัยแล้งได้ในเดือนมีนาคมนี้
หลังจากที่กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาในลุ่มน้ำสาขา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี โดยอนุมัติโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นสถานีสูบน้ำถาวรบ้านแดนเมือง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็นโครงการระยะยาว

โครงการที่ 2 สถานีสูบน้ำชั่วคราวห้วยหลวง ซึ่งบริเวณที่เห็นนี้เป็นจุดที่จะดำเนินการสถานีสูบน้ำชั่วคราว แบ่งเป็น 2 จุด จุดแรกตั้งอยู่บริเวณเหนือสะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ บ้านดอนคง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย ห่างจากจุดบรรจบน้ำโขงประมาณ 200 เมตร

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ถมดินทำเป็นทำนบดินชั่วคราว และวางท่อไว้แล้ว จากนั้นจะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง ส่วนจุดที่ 2 อยู่บริเวณท้ายประตูระบายน้ำห้วยหลวง บ้านจุมพล ต.วัดหลวง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรไปแล้ว 4 เครื่อง

เมื่อทั้ง 2 จุดดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จจะเริ่มสูบน้ำโขงเข้าลำห้วยหลวงในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะได้ปริมาณน้ำเข้ามาในห้วยหลวง 47 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ชลประทานฤดูแล้งได้ 12,000 ไร่ ช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี รวมถึงกักเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตประปาได้

ขณะที่ปริมาณน้ำในห้วยลวงอยู่ที่ 156 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนปริมาณน้ำโขงอยู่ที่ 0.97 เมตร ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 5-10 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ทำนาปรังในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย และ อ.โพนพิสัย ยังสามารถทำนาได้ตามปกติ โดยการต่อท่อสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าที่นาของตน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "วางท่อผันน้ำโขงเข้าห้วยหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งเมืองหนองคาย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021051

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021051