เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนมะม่วงอุบลฯ-ศรีสะเกษ ครวญ สภาพอากาศแปรปรวน ได้ผลผลิตน้อยสุดในรอบหลายปี

26 กุมภาพันธ์ 2559
2,056
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ประสบปัญหาผลผลิตมะม่วงตกต่ำ ไม่ออกดอก ผลร่วงหล่น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศร้อนสลับหนาว ประกอบกับฤดูแล้งที่ยาวนาน ส่งผลกระทบให้มะม่วงทั้งในและนอกฤดู ออกดอกช้าและติดผลน้อยกว่าปกติ ทำให้ได้ผลผลิตมะม่วงน้อยสุดในรอบหลายปี
นายสุเทพ ศิริมูล เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมาตรฐาน GAP วัย 52 ปี บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า เดิมทีมะม่วงที่ปลูกภายในสวนบนพื้นที่ 14 ไร่ จะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี เริ่มติดผลและทยอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยมะม่วงที่ตนปลูกจะเป็นสายพันธุ์มะม่วงประเภทที่นิยมกินดิบ อาทิ มะม่วงโชคอนันต์ ฟ้าลั่น เขียวเสวย ฯลฯ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 11-12 ตัน/ปี โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายไปยังตลาดวารินเจริญศรี ซึ่งเป็นตลาดขายส่งผัก-ผลไม้แหล่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ และผลผลิตบางส่วนจะส่งขายไปยังตลาดสดท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
นายสุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเดิมเมื่อย่างเข้าสู่ช่วง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มะม่วงจะเริ่มติดผล แต่เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้มะม่วงออกดอกช้ากว่าปกติ และบางส่วนพอเริ่มติดดอกได้ไม่นาน ก็ได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปรวน ร้อน แล้ง สลับกับลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามาเป็นระยะๆ จนทำให้มะม่วงที่ติดดอกไปแล้ว แห้งเหี่ยวและสลัดดอกทิ้งไป ส่วนมะม่วงที่เริ่มติดผลจะร่วงหล่นเสียหาย ซึ่งในปีนี้คาดว่าคงได้ผลผลิตน้อย เพียง5 ตัน เท่านั้น ต่างจากเดิมที่เคยได้ผลผลิตเฉลี่ยมากถึง11-12 ตัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี พ.ศ.2551-2552 และถือเป็นช่วงที่ได้ผลผลิตมะม่วงน้อยมาก อีกทั้งตนได้สอบถามไปยังกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงในพื้นที่ใกล้เคียงและทราบว่ามะม่วงบางสวนยังไม่เริ่มออกดอกเลย หรือถ้าออกดอกและติดผลแล้ว ผลผลิตก็จะร่วงหล่นเสียหาย เช่นกัน
ทางด้านนายนรินทร์ ถันทอง อดีตประธานชมรมผู้ปลูกไม้ผลจังหวัดศรีสะเกษ วัย72 ปี เกษตรกรผู้บุกเบิกการทำสวนมะม่วง บนเนื้อที่ 20 ไร่ ที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ข้อมูลกับทีมงานฯ ว่า ตนปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และผลิตมะม่วงให้ออกนอกฤดู ส่งให้กับพ่อค้าที่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง โดยจะเริ่มกระตุ้นให้มะม่วงออกดอก ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และทยอยเก็บผลผลิต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม เดิมทีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูที่สวนจะได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 18 ตัน/ปี แต่ปีนี้ผลผลิตลดลงเหลือเพียง 10ตัน เท่านั้น สาเหตุน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศร้อนสลับหนาว อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อยมาก ทำให้มะม่วงไม่ออกดอกและให้ผลผลิตน้อยกว่าเดิม ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยปลูกมะม่วงมานานกว่า30 ปี ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ได้ผลผลิตน้อยที่สุด แต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงขั้นกับขาดทุน ทั้งนี้ ตนได้จัดหาน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องและไม้ผลชนิดอื่นๆมาปลูกแซมกับมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อเป็นช่องทางเสริมรายได้ในสภาวะที่มะม่วงให้ผลผลิตน้อยหรือมีราคาตกต่ำอีกด้วย


รายงานโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี