เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังโรคราแป้งระบาดในสวนเงาะ

15 กุมภาพันธ์ 2559
5,753
จากสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง มีฝนตกบางช่วงทำให้อากาศเย็นและมีความชื้น ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และในช่วงนี้เงาะส่วนใหญ่อยู่ในระยะสร้างช่อดอก ติดผลอ่อน อาจจะทำให้ชาวสวนพบการระบาดของโรคเงาะที่สำคัญอย่าง "โรคราแป้งเงาะ" ซึ่งอาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง หรือถ้าไม่ร่วงก็สามารถเจริญเติบโตได้ แต่ผลเงาะจะไม่สมบูรณ์ ไม่สวยงาม ผลเงาะจะมีลักษณะขนกุด ขนเกรียน ผิวกร้าน และทำให้ขายไม่ได้ราคา ตามที่ชาวสวนต้องการ
คุณอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.2 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้แนะเกษตรกรชาวสวนให้หมั่นสังเกตสวนเงาะในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง แต่มีฝนตกบางช่วงทำให้อากาศเย็นชื้นและมีลมแรง จากการสังเกตุเกษตรกรพบว่าในสวนมีฝุ่นผงสีขาวปลิวตามลม หรือให้สังเกตใบอ่อนที่เริ่มคลี่ และช่อดอกอ่อนหากพบว่ามีกลุ่มผงแป้งสีขาวเกาะอยู่แสดงว่าเริ่มมีการระบาดของราแป้งแล้ว โดยราแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ทำให้ ช่อดอกติดผลน้อย หลุดร่วงง่าย ผลมีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ หรือผลเน่าแห้งติดคาที่ก้านช่อ หากเป็นในระยะผลโต ผลเงาะจะไม่สวย ขนกุด ขนเกรียน ผิวกร้าน และทำให้ขายไม่ได้ราคา คุณอุทัย ยังได้กล่าวอีกว่า หากพบราแป้งอย่างน้อย 3 จุดในต้นถือว่าอยู่ในระดับระบาด ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในกลุ่มซัลเฟอร์ 80% ดับเบิลยูพี (กำมะถันผงละลายน้ำ) อัตรา 20-40 กรัม หรือ สารเบโนมิล 50% ดับเบิลยูพี 6-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน และควรหยุดพ่น สาร 15 วันก่อนเก็บผลผลิต และเกษตรกรควรสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในแหล่งที่เคยมีการระบาดเป็นประจำ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
เกษตรกรสามารถสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันและกำจัดราแป้งได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์. 039-397030 ในวันและเวลาราชการ


รายงานโดย : นทีกานต์ เหล็กพิมาย เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง