เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยรับมือภัยแล้ง หลังปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภาตอนบนลดฮวบ

12 กุมภาพันธ์ 2559
2,043
http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000015131