เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมฟรี ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

10 กุมภาพันธ์ 2559
4,444
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559
โดยผู้สนใจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ.


ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้

- ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 143,600 บาท
- ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 289,600 บาท
- ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 485,800 บาท
- โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 40% จากราคากลางของแต่ละขนาด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โทร 02-2230021-9 ต่อ 1390, 1481 หรือ เวปไซต์: www.solardryerdede.com หรือ facebook : www.facebook.com/SolarDryerDEDE มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034-259126, 095-7683317 หรือ อีเมล:parabolardrying@gmail.com


** เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2558- 15 กุมภาพันธ์ 2559

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์". กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน : เข้าถึงได้จาก : http://www.solardryerdede.com/