เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.ซื้อยางพาราได้น้อยเกินคาด ชาวสวนผวาคุณภาพตกเกรด-ฝนเทข้าวรอดตาย

04 กุมภาพันธ์ 2559
1,145
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454168384