เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนส้มโอใกล้เทศกาลตรุษจีนขายดี รับทรัพย์อื้อซ่า-ยันเลิกทำนาแล้วนับหมื่นไร่

03 กุมภาพันธ์ 2559
2,402
วันที่ 2 ก.พ. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสกหกรณ์จังหวัดพิจิตร, นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการลดพื้นที่การทำนาและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยไปพบกับเกษตรกรชาวสวนส้มโอในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่หันมาปลูกส้มโอพันธุ์ท่าข่อย ขาวแตงกวา ทองดี แทนการทำนา โดยพบว่าขณะนี้ชาวนาพิจิตรหันมาปลูกส้มโอแล้ว 10,460 ไร่ เกษตรกร 451 ราย ซึ่งในช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนจึงทำให้ขายดีราคาส้มโอขณะนี้ส้มท่าข่อยได้ราคากิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนส้มโอขาวอตงกวาและทองดีได้ราคาสูงถึงกก.ละ 35 บาท
โดย นายวีระ ราชชมภู อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/3 หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวแตงกวาและทองดี บนเนื้อที่ 30 ไร่ จำนวน 900 ต้น ยืนยันว่าปลูกส้ม 1 ไร่ ได้ผลผลิต 10 ตัน สร้างรายได้นับแสนบาทต่อไร่ต่อปี ดีกว่าทำนาหลายสิบเท่าแต่ต้องเพิ่มความขยันและความใส่ใจรวมถึงต้องนำเทคโนโลยีเรื่องการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดมาใช้เพื่อให้เหมาะกับช่วงภัยแล้งที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งก็มีต้นทุนสูงพอสมควรแต่คิดหักลบกลบหนี้แล้วปลูกส้มโอ 1 ไร่ มีรายได้ดีกว่าทำนา 20 ไร่ เสียด้วยซ้ำ


นายวีระ เกษตรผู้ปลูกส้มโอ เล่าต่อว่าเรื่องการตลาดในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ตนได้เก็บผลผลิตขายไป 15 ตัน ได้เงินเข้ากระเป๋า 450,000 บาท เนื่องจากส้มโอในช่วงนี้กระทบหนาวและภัยแล้งทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ได้ราคามาชดเชย ซึ่งตนเองก็พอใจ ส้ม 1 ต้น ใช้เวลาปลูกเกือบ 3 ปี ก็จะเก็บผลผลิตได้ปีละ 2 ครั้ง หรือเฉลี่ย 250 ผลต่อปี ถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็จะได้ประมาณ 350 กก.ต่อต้นต่อปี แต่โดยเฉลี่ยผลผลิตส้มโอ 3 ต้น ก็จะได้ 1 ตัน หรือ 1,000 กก. จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพิจิตรอีกแขนงหนึ่ง


ในส่วนของ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวนาในเขตพิจิตร เลิกทำนาหันมาปลูกส้มโอแล้ว 10,460 ไร่ เกษตรกร 451 ราย ปลูกมากที่สุดในเขตอ.โพธิ์ประทับช้าง 7,830 ไร่ รองลงมาคือ อ.เมืองพิจิตร 3,167 ไร่ ปีหนึ่งๆมีผลผลิตประมาณ 23,500 ตัน ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีศูนย์รวมผลผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อการส่งออก ปีหนึ่งๆโกยเงินเข้าจังหวัดเกือบ 600 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนผลผลิตส้มโอทุกสายพันธุ์มีผู้สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก จึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นกอบเป็นกำชดเชยในช่วงภัยแล้งที่ไม่มีการทำนา ซึ่งถือได้ว่าเกษตรกรยุคนี้เข้าใจและรู้ถึงวิธีการปรับตัวเพื่อสู้กับธรรมชาติ โดยมีการตลาดเป็นธงในการดำเนินการผลิตดังกล่าว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนส้มโอใกล้เทศกาลตรุษจีนขายดี รับทรัพย์อื้อซ่า-ยันเลิกทำนาแล้วนับหมื่นไร่". บ้านเมือง. เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/39027