เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรขอนแก่นว่างงาน หันมาปลูกผักปลอดสารสร้างรายได้ 5,000 บาท/สัปดาห์

03 กุมภาพันธ์ 2559
5,347
หลังจากที่หมดฤดูการทำนาข้าว เกษตรกร จ.ขอนแก่น ได้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษแทนการปลูกมันสำปะหลัง และไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรถึงสัปดาห์ละ 5,000 บาท/สัปดาห์
หลังจากท่าน ผศ.ไกรเลิศ ทวีกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร คณะเกษตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ทำสำรวจเพื่อทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนช้า. อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยสร้างแผงโซล่าเซลล์ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน เกษตรกรในหมู่บ้านจึงสามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง โดยเวลาว่างจากการทำนาได้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษรายได้เสริมที่กลายเป็นรายได้หลักทำเป็นเงินให้แก่เกษตร นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนลดปัญหาการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นได้
นางเหรียญ กองทอง เกษตรกรในหมู่บ้านดอนหญ้านางกล่าวว่า ตั้งแต่มีโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีรายได้จากการขายผักปลอดสารพิษถึงสัปดาห์ละ 5,000 บาท โดยประมาณ ทำให้มีเงินให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือและมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยไม่มีรายได้หลังจากช่วงทำนาก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งยังลดปัญหาการในการอพยพไปขายแรงงานในต่างถิ่นของคนในชุมชนอีกด้วย
รายงานโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น