เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสชาวพัทลุง แปรรูปน้ำยางเป็นหมอนยางพารา

02 กุมภาพันธ์ 2559
2,809
ราคายางตก กระทบความเป็นอยู่ในครัวเรือน ส่งเสริมสหกรณ์ฯพัทลุง ช่วยหนุนชาวสวนให้จับกลุ่มแปรรูปยางขาย กลายเป็นหมอนยางพาราหนุนเพื่อสุขภาพ ส่งออกจีนและกระจายสู่ตลาดในประเทศ ลดปัญหายางล้นตลาด แก้ปัญหาปากท้องให้เกษตรกร
คุณชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสุนในการผลิตหมอนยางพารา ได้เปิดเผยว่า การรวมกลุ่มผลิตหมอนยางพาราเป็นโรงงานขับเคลื่อนขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยยาง สถาบันบางเขน แนะนำอบรมขั้นตอนการผลิตหมอนยางพารา และได้รวมกลุ่มก่อตั้งสหกรณ์หมอนยางพาราขึ้นมา เป็นกลุ่มระดับย่อยในหมู่บ้าน โดยรับน้ำยางจากตำบล นาขยาด และตำบลใกล้เคียง ใช้น้ำยางข้น วันละ 300-500 กิโลกรัม เน้นจำหน่ายภายในประเทศให้คนชุมชนได้มีรายได้เสริม ซึ่งจะจำหน่ายปลีกใบละ 500 บาท ราคาส่งใบละ 450 บาท มีการส่งออกไปจีนแล้วจำนวน 3,000 ใบ

หลังจากเสร็จจากการกรีดยางชาวบ้านก็จะเข้ามาทำงานเสริมในโรงงาน เช่น การตัดแต่งหมอน บางรายก็จะรับผ้าจากโรงงานมาเย็บเป็นปลอกหมอน ส่วนเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนก็จะมาช่วยตัดแต่งหมอนช่วยหารายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งลูกหลานที่ไปเรียนต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต ก็จะสั่งหมอนจากกลุ่มสหกรณ์เพื่อไปจำหน่าย หารายได้เสริมส่งตัวเองเรียนหนังสือ ทำให้ครอบครัวชาวสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องออกไปหางานทำที่อื่น


รายงานโดย : อิษฎา วรรณจรุง. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช