เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มังคุดระยองไม่ติดดอก จากสภาพอากาศแปรปรวน ชาวสวนครวญหวั่นรายได้ลดหากติดผลน้อย

01 กุมภาพันธ์ 2559
3,626
จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ ฤดูหนาวกลายเป็นฤดูร้อนหรืออาจมีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบให้มังคุดไม่ติดดอกออกผลและเกิดการแตกใบอ่อน สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรจะไม่ได้ปริมาณผลผลิตตามที่ต้องการได้ และยังหวังราคาผลผลิตที่มีปริมาณน้อยอาจทำให้ราคามังคุดมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นด้วย
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง พบคุณทิพวัลย์ ถนอมศรี เกษตรกรชาวสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ให้ข้อมูลว่า ปกติช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มังคุดเริ่มติดดอกแต่ปีนี้ดอกมังคุดเกิดการติดที่ล่าช้า เนื่องจากอากาศแปรปรวนและยังมีฝนตกลงมาทำให้ต้นมังคุดที่เตรียมออกดอกกลับแตกใบอ่อนมาทดแทน และหากมังคุดสามารถติดดอกออกผลล่าช้ามากๆ จากดอกกลายเป็นผลมังคุดจะเติบโตให้ผลผลิตสามารถเก็บจำหน่ายได้ในช่วงฝนชุก อาจทำให้เกิดปัญหามังคุดเป็นเนื้อแก้ว ยางไหล ทำให้ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับลดลงจากเดิมจากที่ปีที่แล้ว ได้ผลผลิต 60% ของสวน แต่ปีนี้อาจเหลือเพียง 50% เท่านั้น ซึ่งจะกระทบต่อรายรับที่ควรได้ แต่ก็หวังว่าเมื่อมีผลผลิตออกตลาดน้อยแล้วราคามังคุดจะสูงขึ้น แม้จะยังหวั่นใจอยู่ว่า อาจมีปัญหาเรื่องการนำเข้าผลผลิตมังคุดจากอินโดนีเซียมา มายายในราคาที่ถูกกว่า ทำให้ราคามังคุดไทยร่วงลงได้

คุณมานพ โปษยาอนุวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์มังคุดรวมกันในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่าขณะนี้มังคุดออกดอกแล้วประมาณ 5% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่มังคุดกำลังออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคม แต่จากการคาดการณ์ในปีนี้อาจได้ปริมาณผลผลิตไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนักและยังอาจเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกประมาณ 12% เนื่องจากมังคุดสามารถออกดอกได้จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์หากในช่วงเวลานี้ไม่มีฝนตกลงมาอีก ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน-กรกฎาคม และมีมากสุดในเดือนมิถุนายน ส่วนราคาก็ไม่ต่างจากปีที่แล้ว มังคุดเกรดส่งออกอยู่ที่ 80-100 บาท/กิโลกรัม มังคุดที่จำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 40-50 บาท/กิโลกรัม คุณมานพ ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องคงติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมังคุดทุกๆ 15 วัน


รายงานโดย : นทีกานต์ เหล็กพิมาย เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง