เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เชิญเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจ.เชียงใหม่ครั้งที่40 5-7 กพ 59
05 กุมภาพันธ์ 2559
2,495
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด "การเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่"
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลกับทางศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย ว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีสถานที่จะจัดงานอยู่ 3 ที่หลัก คือ สวนสาธารณะหนองบวกหาดข่วงประตูท่าแพ และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด การเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งปีนี้มีรถบุปผชาติที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 21 คันแบ่งออก 3 ประเภทได้แก่ ประเภทสวยงาม 5คัน ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 6คันและประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม 5คัน เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงนาฏศิลปะดนตรีในสวนการประกวดนางงามบุปผชาติไทยและนานาชาติ กาดหมั้ว การจัดมหกรรมอาหารการตกแต่งเส้นทางด้วยมวลดอกไม้ การประกวดหน้าบ้านน่ามอง การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษาการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม สัมผัสความสวยงามของหลากหลายพรรณไม้ภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 40 ดังกล่าวโดยกิจกรรมต่างๆมีทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่


รายงานโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย