เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งพ่นพิษ นำเข้าปุ๋ยปีก่อนลด5แสนตัน-ผู้ค้าหนุนขุดโปแตช

25 มกราคม 2559
1,036
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1453618539