เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น

21 มกราคม 2559
4,956
งานเกษตรภาคอีสาน ได้จัดขึ้นทุกๆ ปีโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ อุทยานเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์ และปีนี้ก็เช่นกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-31 มกราคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ดังต่อไปนี้
ภายในการเกษตรภาคอีสานมีการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดประกวดอาหารพื้นบ้าน การประกวดโคกระบือ การประกวดปลาสวยงาม จัดแสดงโชว์สัตว์เศษรฐกิจมากมาย จัดแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร จัดแสดงพืชสวยงามตระการตา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร รวมอาหารที่น่าสนใจในแต่ละภาคอีกมากมาย
หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประกวดแต่ละในกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-202360 ,043-202364 คณะเกษตรศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น