เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สุดชีช้ำ! แค่ 5 ปีเกษตรกรไทยหนี้พุ่งกว่า 30% เหตุพืชผลราคาตก

19 มกราคม 2559
1,934
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กุมขมับแผนพัฒนาเกษตรฉบับ 11 ที่กำลังจะหมดในปีนี้ เบื้องต้นพบช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยกระอักเลือดจากราคาสินค้าตกต่ำ ส่งผลให้มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย จนหนี้ท่วมหัวพุ่งกว่า 30%
รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) เพื่อจัดเตรียมทำร่างแผนพัฒนาภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)พบว่าแผนฯ 11 มีเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ ความผาสุกของเกษตร การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ พบว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ประมาณ 1.33% ลดลง 64% จากการเติบโตในช่วงแผนฯ 10 ที่เติบโตอยู่ที่ 2.09% จากเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอ และสถานการณ์ภัยแล้งคุกคามโดยในช่วงแผนฯ 11 ราคาสินค้าเกษตรทุกตัวปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา สภาพเศรษฐกิจคู่ค้าถดถอย ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง


ส่วนรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรประมาณตั้งแต่เริ่มแผนฯ11 คือปี 2555-2557 เทียบแผนฯ11 รายได้ 268,303 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10.7% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 242,365 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายได้ในภาคเกษตร 148,240 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 4.3% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 142,039 บาท/ครัวเรือน และรายได้นอกภาคเกษตร 120,063 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 19.6% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้ 100,326 บาท/ครัวเรือน


ด้านรายจ่ายเพิ่มเป็น 229,955 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 16.4% จากแผนฯ 10 ที่มีรายจ่าย 197,448 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายจ่ายในภาคเกษตร 99,770 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 18.5% จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่ายรวม 84,190 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 130,185 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 14.9 % จากแผนฯ10 ที่มีรายจ่าย 113,258 บาท/ครัวเรือน


ดังนั้นเกษตรกรจึงมีรายได้สุทธิส่วนรายได้เงินสดในแผนฯ11 จำนวน 48,470 บาท/ครัวเรือนลดลง 16% จากแผนฯ10 ที่มีรายได้สุทธิ 57,859 บาท/ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้สินของเกษตรกรมีจำนวน 100,977 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 31% จากแผนฯ10 ที่มีหนี้ 76,797 บาท/ครัวเรือนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สุดชีช้ำแค่ 5 ปีเกษตรกรไทยหนี้พุ่งกว่า 30% เหตุพืชผลราคาตก". 12 มกราคม 2559. ข่าวสด:
สืบค้น 19 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1452529282