เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คลองสามวาเปิดแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วยในประเทศ

19 มกราคม 2559
2,830
นายหัสฎิน ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา แจ้งว่า เขตจัดทำศูนย์เรียนรู้พันธุ์กล้วย ภายใต้ชื่อโครงการ "เรื่องกล้วย กล้วยที่คลองสามวา" เป้าหมายของการจัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วย และพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน คือ
1.เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ ในท้องถิ่น

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากกล้วย เช่นแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ตั้งแต่ต้นจนถึงผล ซึ่งเดิมๆ ก็คือนำไปประกอบอาหาร แบบพื้นบ้าน (บวชชี เชื่อม ทำข้าวต้มมัด)

3.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวา

4.ปรับปรุงที่รกร้างสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการทำแปลงเกษตรสวนผสมเพิ่มโดยเน้นธรรมชาติพึ่งพา เช่น การปลูกต้นมะขาม (เปรี้ยว) ต้นชะอม และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นรั้วกันพื้นที่แทนการใช้รั้วลวดหนาม (พืชพวกนี้มีหนาม)

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

ขณะนี้สำนักงานเขตคลองสามวารวบรวมสายพันธุ์กล้วยได้ 53 สายพันธุ์ มีทั้งพันธุ์กินได้ และกินไม่ได้แต่นำมาใช้ประดับเช่นกล้วยประดับ กล้วยทหารพราน กล้วยร้อยหวี กล้วยนิ้วจระเข้ กล้วยเทพพนม ฯลฯ ส่วนหนึ่งได้มาจากศูนย์วิจัยกล้วยฉะเชิงเทรา อีกส่วนหนึ่งได้มาจากประชาชนในพื้นที่สนับสนุน ใครมีสายพันธุ์กล้วยแปลกๆ ถ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เขตคลองสามวาเพื่ออนุรักษ์ไว้ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นสถานที่ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วย กล้วยที่คลองสามวานี้


สำหรับสถานที่ตั้งอยู่ริมคลองหนึ่งตะวันตก ถนนสามวา ซอยสามวา 24 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. สามารถเดินทางไปได้โดยเข้ามาจากถนนสุวินทวงศ์ประมาณ 3- 4 กม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คลองสามวาเปิดแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วยในประเทศ" . 19 มกราคม 2559 . บ้านเมือง: สืบค้น 19 มกราคม 2559.
เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/37601