เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่อ้อยสุโขทัยสุดช้ำน้ำแล้ง จำใจตัดขายแม้ขาดทุน

18 มกราคม 2559
903
http://www.thairath.co.th/content/564030