เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เรือนจำนางรองใช้เครื่องตะบันน้ำ พลังงานทางเลือกรดผักหน้าแล้ง

18 มกราคม 2559
2,412
เรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ประยุกต์ใช้เครื่องตะบันน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้า สูบน้ำด้วยระบบแรงดัน นำน้ำที่ใช้แล้วกลับไปใช้ปลูกพืชผักช่วงหน้าแล้ง ทุ่นแรงได้เยอะ
บุรีรัมย์ / ที่บริเวณสวนเกษตร หน้าเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง พาญาติผู้ต้องขัง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการการใช้เครื่องตะบันน้ำ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกใหม่ สำหรับการส่งน้ำขึ้นกักเก็บในแท้งค์สูง 4 เมตร อาศัยเพียงพลังงานธรรมชาติ ความเร็วของน้ำที่อยู่ต่างระดับไหลเข้าท่อ และแรงดันอากาศภายใน ก็สามารถส่งน้ำขึ้นแท้งค์เก็บน้ำสูงได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ส่งต่อไปยังแปลงพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า


ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง เปิดเผยว่า ทางเรือนจำเคยถูกชาวบ้านร้องเรียน เกี่ยวกับน้ำที่ใช้แล้วไหลเข้าสู่ไร่นาของชาวบ้าน บริเวณข้างเคียง ต่อมาจึงได้แก้ปัญหาโดยการขุดบ่อน้ำ 2 บ่อภายในพื้นที่เรือนจำเพื่อกักเก็บ และขุดเป็นร่องน้ำ เพื่อให้น้ำที่ใช้แล้วในเรือนจำไหลลงบ่อพัก จากนั้นก็จะใช้ปั้มหอยโข่งติดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำต่อไปรดพืชผักในแปลงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงที่มีทั้ง มะนาว กล้วย คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา ทานตะวัน รวมกว่า 17 ไร่ ต่อมาได้มีโอกาสไปเรียนรู้จาก นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ใช้พลังงานทางเลือก ปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง และให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมการทำเครื่องตะบันน้ำให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ลดต้นทุนการปลูกพืช


ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง เปิดเผยอีกว่า ภายหลังจากฝึกอบรมเสร็จ จึงได้ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และได้พาผู้ต้องขังที่พร้อมคืนสู่สังคม ทำเครื่องตะบันน้ำใช้เองจำนวน 3 เครื่อง กั้นร่องน้ำติดตะแกรงดักขยะและวัชพืช แล้วทำการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ ก่อนที่น้ำจะไหลลงบ่อ ส่งน้ำขึ้นแท้งค์น้ำที่ความสูง 4 เมตรทั้งวันทั้งคืน ส่งต่อไปสวนมะนาวระบบน้ำหยด กล้วย และผักคะน้า ถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้ เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป


"ขณะนี้ทางเรือนจำนางรอง กำลังพัฒนาต่อยอดใช้เครื่องตะบันน้ำ เก็บน้ำที่ล้นออกจากจากเครื่องตะบันน้ำชุดแรก นำกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และให้เหลือน้ำทิ้งน้อยที่สุด ต่อไปจะนำนวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ ออกเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป ส่วนประชาชนที่สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่สวนเกษตรหน้าเรือนจำนางรอง"ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง กล่าว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เรือนจำนางรองใช้เครื่องตะบันน้ำ พลังงานทางเลือกรดผักหน้าแล้ง". 13 มกราคม 2559. บ้านเมือง:
สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/37143