เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง เกษตรแฟร์ บางเขน 29 ม.ค.- 6 ก.พ. 59

14 มกราคม 2559
4,421
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน "เกษตรแฟร์" ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง"
โดยจะรวบรวมผลงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งจะจัดในรูปของนิทรรศการที่จับต้องได้ เข้าใจง่าย โดยแสดงให้ประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้และสามารถนำกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป


การจัดงานปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการปรับพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของคณะ สำนัก สถาบัน รวมทั้งชมรม สโมสรนิสิต ด้วย รายละเอียด ความคืบหน้าต่าง ๆ ติดตามได้ที่ www.ku.ac.th หรือ facebook : Kasetsart University หรือ facebook : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/PublicRelations.KU