เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรโคราช หันมาทำข้าวไร่แทนมันสำปะหลัง
12 กันยายน 2562
1,812

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบางส่วนในพื้นที่ตำบลตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เริ่มหันมาทำข้าวไร่ แทนการปลูกมันสำปะหลัง หลังจากราคามันสำปะหลังกลับมาตกต่ำและเกิดปัญหาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคใบด่าง ที่กำลังลุกลามอยู่ในขณะนี้? รวมไปถึงปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้นาข้าวของเกษตรกรในภาคอีสานส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในตำบลตะแบกบาน จึงเลือกทำข้าวไร่แทน เพื่อหวังที่จะมีข้าวไว้กิน เพราะเชื่อว่า ข้าวในปีหน้าจะมีราคาที่แพงขึ้นจากผลกระทบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง จนอาจเกิดวิกฤติขาดแคลนข้าวนายช่ำ ชอนครบุรี อายุ 48 ปี ชาวบ้านบ้านหนองจาน ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนเลือกปรับพื้นที่ที่เคยปลูกมันสำปะหลังรวมกว่า 10 ไร่ มาปลูกพืชผสมผสาน เช่น ถั่วดิน มะละกอ ผักชี รวมถึง ข้าวไร่ เนื่องจากปีนี้มันสำปะหลังมีการแพร่ระบาดของโรคใบด่างสร้างความเสียหาย อีกทั้งราคาก็ตกต่ำ จึงต้องปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่อายุสั้น และหมุนเวียนการเก็บเกี่ยวกันไปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยเลือกทดลองปลูกข้าวไร่เพิ่มเติมขึ้นมา 4 ไร่ เนื่องจากเห็นว่า พื้นที่ของตนมีน้ำใต้ดินให้ใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี และมองว่า สถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานปีนี้รุนแรง จนทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายกันเป็นจำนวนมาก จึงคิดว่า จะต้องปลูกข้าวเอาไว้เพื่อใช้รับประทานในครอบครัว เพราะปีหน้า ข้าวอาจจะขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเพื่อนเกษตรกรหลายรายทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :