เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนยางอุบลฯ เสนอตั้ง รง.แปรรูปยางพาราแก้ปัญหาราคาตกต่ำถาวร

08 มกราคม 2559
1,753
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000002364