เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะเลี่ยงทางหลวง12แห่งใน5จ.มีสถานการณ์น้ำ
11 กันยายน 2562
1,851

ทางเฟซบุ๊ก กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้


จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง

1. ทล.2351 ตอน พลไว ? แข้โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 29 – 31

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง

1. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ ? มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 ? 43

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 65 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ


จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง

1. ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 ? 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร


2. ทล.24 ตอน บ้านสวน ? เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 ? 420

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 77 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี


3. ทล.2382 ตอน เขื่องใน ? ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 ? 17

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


4. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ ? ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 – 15

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 – 60 ซม. ปิดการจราจร กม.10 ? 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212


5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน ? นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 ? 4

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


6. ทล.2404 ตอน เขื่องใน ? นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800 (สะพานห้วยเรือ)

– คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


7. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ ? โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 ? 18

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 ? 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


8. ทล.2412 ตอน ท่าวารี ? ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 ? 10

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


9. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ ? หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 ? 13

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง

1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา ? ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 – 16

– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 105 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่


ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :