เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดาวเรืองยังโรยเกษตรกรเริ่มโอดแล้งลามไม่พอ-ราคายังร่วงซ้ำ

05 มกราคม 2559
1,117
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000001068