เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาโคราชใช้ประสบการณ์กว่า40ปีหว่านกล้ารอฝน
11 กันยายน 2562
1,863

นายประเสริฐ สินประกอบ เกษตรกรชาวนาบ้านบอปิด ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้เผยถึงประสบการณ์การทำนามากว่า 40 ปีของตนเองว่า จะต้องเข้าใจสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ก่อน จะได้รู้จักรับมือและไม่เกิดผลกระทบมากนัก ซึ่งในอดีตถ้าฝนแล้งติดต่อกันหลายเดือนจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม พอเข้าสู่เดือนกันยายนก็มักจะมีฝนอีกครั้ง และเมื่อฝนตกลงมา ก็จะนำต้นกล้าที่เพาะไว้ลงดำในนาข้าวต่อได้ทันที เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ตนจึงใช้ประสบการณ์เหล่านี้ มาใช้เตรียมตัวรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละปีซึ่งในปีนี้ เกิดปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานในหลายพื้นที่ โดยที่บ้านบอปิด ตำบลคูขาด อำเภอคงไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลยกว่า 2-3 เดือนแล้ว ทำให้ชาวนาแถบนี้ขาดแคลนน้ำทำนาเป็นอย่างมาก ส่วนข้าวที่หว่านเอาไว้ก็ยืนต้นตายจนเกือบหมด แต่หลังจากได้รับอิทธิพลของพายุในห้วงที่ผ่านมา ก็ทำให้มีฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงห้วยหนองคลองบึงต่างๆ หลายพื้นที่ ชาวนาจึงพากันเร่งสูบน้ำทำนากันอย่างคึกคัก ซึ่งตนได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้รอตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงผ่านมาแล้ว ทำให้มีต้นกล้าเตรียมไว้ปักดำได้ทันทีเมื่อฝนมา


และจะเห็นได้ว่า จากอิทธิพลพายุโพดุลที่ทำให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมานี้ ชาวนาบางรายเพิ่งจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ขณะที่แปลงนาของตนต่างเร่งถอนต้นกล้าในแปลงนากันอย่างคึกคัก เพื่อนำไปปักดำในนาข้าวหลังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำมานานหลายเดือน ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ทันฤดูเก็บเกี่ยวปลายปีนี้ โดยคาดว่า ปีนี้โรงสีจะรับซื้อข้าวในราคาที่สูงที่สุด เพราะเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ได้ผลผลิตข้าวนาปีน้อย และราคาข้าวน่าจะพุ่งสูงใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่แล้วด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :