เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังไรแดงระบาดในสวนทุเรียน

29 ธันวาคม 2558
4,818
ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจากปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว หรือปลายฝนต้นหนาวนั้นอาจทำให้สภาพอากาศมีความร้อนชื้น อุณหภูมิเริ่มต่ำ และมีลมแรง ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่เกษตรกรคอยลุ้นในเรื่องของการติดดอกออกผลของทุเรียน รวมถึงสภาพอากาศดังกล่าว อาจนำมาซึ่งโรคและแมลงศัตรูพืชที่ทำให้ชาวสวนทุเรียนต้องระวังเป็นอย่างมาก นั่นคือโรคไรแดง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลผลิตที่อาจจะทำให้ทุเรียนไม่ติดผล หรือทำให้ไม่ได้ปริมาณผลผลิตตามที่ชาวสวนต้องการได้
คุณมาลัยพร เชื้อบัณฑิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้แนะเกษตรกรชาวสวนให้หมั่นสังเกตุต้นและใบทุเรียนในช่วงนี้ให้มาก เนื่องจากอากาศเริ่มแล้ง มีลมแรงรวมถึงอุณหภูมิที่ร้อนชื้น หากเกษตรกรสังเกตุใบแก่ของทุเรียนแล้วพบว่าใบมีลักษณะสีหม่น ซีด และร่วง ให้นำใบทุเรียนมาเคาะบนกระดาษสีขาว ถ้าพบว่ามีแมลงสีแดง ตัวเล็กๆ คล้ายสีเลือด แสดงว่าใบทุเรียนกำลังถูกทำลายจากไรแดง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุเรียนมีอาการแตกใบอ่อน และทำให้ดอกที่กำลังเริ่มบานหรือกำลังเริ่มติดผลนั้นร่วงหล่นเสียหายได้และถ้าปล่อยไว้เกษตรกรอาจไม่ได้ปริมาณของผลผลิตตามที่ต้องการ
คุณมาลัยพร ยังได้กล่าวอีกว่า หากพบอาการมากกว่า 25% ของใบแก่ทั้งต้น ให้พ่นสารโพรพาร์ไกต์ 30% ดับบลิวพี ในอัตราส่วน 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเกษตรกรสามารถสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันและกำจัดไรแดงได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์. 039-397030 ในวันและเวลาราชการ

รายงานโดย : นทีกานต์ เหล็กพิมาย เจ้าหน้าร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558