เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรบ้านเสาเล้า อุบลฯ ปลูกข้าวโพดหลังนา สร้างรายได้เพิ่ม 8,000-10,000 บาท /ไร่

29 ธันวาคม 2558
11,344
หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนา เกษตรกรบ้านเสาเล้า หมู่2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้หลังการทำนา เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่อายุสั้น ดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีแหล่งรับซื้อใกล้บ้าน มีการประกันราคารับซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะขายในราคา 8,000-10,000 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายล้ว ยังคงมีเงินเหลือเป็นกำไร 6,000-8,000 บาทต่อไร่ ถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
นายสมชัย พามาดาน เกษตรกรบ้านเสาเล้า หมู่ 2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว ตนและเพื่อนบ้านจะทำการปรับสภาพดินในที่นา เตรียมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เพื่อสร้างรายได้ต่อจากการทำนาปี ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านเสาเล้าเกือบทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนากันทุกปี เนื่องจากใช้ต้นทุนไม่มาก ใช้น้ำน้อย การดูแลไม่ยุ่งยาก โรคแมลงก็ไม่ค่อยมี มีจุดรับซื้อใกล้บ้าน และขายได้ราคาดี ซึ่งทุกปีตนจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ประมาณ 5 ไร่ มีรายได้ 40,000-45,000 บาท ต่อการปลูก 1 รอบ
สำหรับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำมาปลูก ส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์แปซิฟิก 339 เพราะทนแล้งได้ดี ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรค ฟักใหญ่ แกนเล็ก เมล็ดใหญ่ ได้น้ำหนักดี เมล็ดพัธุ์ราคาจำหน่ายที่ กิโลกรัมละ 160 บาท 1 กิโลกรัม ปลุกได้ประมาณ1ไร่เศษ ซึ่งในการปลูกตนจะเตรียมดินโดยการเผาฟางให้ไหม้หมดก่อน จากนั้นจะใช้รถไถทำการยกร่อง และตากดินไว้ประมาณ 3-4วัน แล้วนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตร15 มารองพื้น และนำรถไถมาปรับระดับดินอีกครั้ง จากนั้นจึงหยอดเมล็ดปลูก ระยะห่างประมาณ 20 ซม. ลึก2 ซม.ต่อ1เมล็ด ประมาณ 3-4วัน เมล็ดก็จะงอกเป็นต้นอ่อน ซึ่งตนได้ขุดเจาะบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมารดและปล่อยน้ำตามร่องที่ปลูกไว้ สัปดาห์ละ1 ครั้ง ประมาณ4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ซึ่งในการปลูก 1ไร่ ตนจะได้ผลผลิตประมาณ 1 ตัน
สำหรับการขายนั้น หลังจากเก็บผลผลิตได้แล้ว จะนำไปขายที่จุดรับซื้อใกล้บ้าน ในราคาประกันซึ่งไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8บาท (แบบแกะเมล็ด) ส่วนใหญ่จะขายได้กิโลกรัมละ 9-10บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่ออกมา และช่วงเวลาในการรับซื้อ ซึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จะลงทุนไม่มาก ประมาณ 2,000 บาท ต่อไร่ ขายได้ประมาณ 8,000-10,000 บาท ต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว จะมีกำไรอยู่ 6,000- 8,000 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าคุ้มมาก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการปลูกข้าวโพดหลังนายังถือเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีคุณภาพดี ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย

รายงานโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายสมชัย พามาดาน , สัมภาษณ์. 28 ธันวาคม 2558 .