เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวสวนผลไม้ ระวังฝน-อากาศเย็น เกิดโรครุมเร้า

23 ธันวาคม 2558
2,552
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลให้ติดตามเฝ้าระวังการเกิดปัญหาของผลไม้ 4 ชนิด คือ เงาะ มะละกอ ลิ้นจี่ และลำไย โดยสวนเงาะภาคตะวันออก ให้ระวังช่วงที่มีฝนตกและอุณหภูมิลดลงกับมีหมอกในตอนเช้า ต้นเงาะที่ยังไม่พร้อมออกดอก ถ้าได้รับน้ำมากเกินไปหรือมีฝนตกระหว่างการกระทบแล้งต้องหยุดการให้น้ำและปล่อยให้ต้นเงาะกระทบแล้งอีกครั้ง หรือพ่นปลิดใบอ่อนด้วยกำมะถันผง 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นสารเอทธีฟอน 100-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ให้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสจุดวงแหวนในระยะตั้งแต่ปลูกจนติดผล โดยพบระบาดในช่วงสภาพอากาศเย็นในตอนกลางคืนและอากาศร้อนในตอนกลางวัน มะละกอจะแสดงอาการใบอ่อนซีดเหลืองเส้นใบหยาบหนาขึ้น ใบด่างเป็นสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อน ถ้ารุนแรงมากใบจะร่วงแคระแกร็น แพร่ระบาดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรค สำหรับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่และลำไย ให้เฝ้าระวังจากการที่มีฝนตกผ่านมาในปริมาณมาก อาจส่งผลให้ลิ้นจี่และลำไยแตกใบอ่อนได้ ส่งผลให้มีอาหารสะสมไม่เพียงพอต่อการออกดอก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนชาวสวนผลไม้ ระวังฝน-อากาศเย็น เกิดโรครุมเร้า" 23 ธันวาคม 2558. แนวหน้า.สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2558.:
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/194233