เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรบุรีรัมย์พลิกวิกฤตหันปลูกผักพื้นบ้านใช้น้ำน้อยขายหน้าแล้ง

22 ธันวาคม 2558
1,574
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139221