เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตเห็ดสวรรค์ผสมสมุนไพรและการบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

16 ธันวาคม 2558
2,238
http://train.eto.ku.ac.th/vocation/voc57/index.php category=food&course=FP170&subpage=description