เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญเที่ยวงานงานเกษตรแฟร์ปากช่อง58

09 ธันวาคม 2558
4,630
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลตำบลสีมามงคล และเทศบาลตำบลกลางดง กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง'58 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิด "50 ปีไร่สุวรรณ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำปากช่องสู่เมืองเกษตรปลอดภัย" ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
2558. "เชิญเที่ยวงานงานเกษตรแฟร์ปากช่อง58". (ออนไลน์) : เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/tiny.pakchong/posts/920891614664349