เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ่างเก็บน้ำโคราชวิกฤติหนักเหลือน้ำใช้แค่ 26%

10 กันยายน 2562
2,463

สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมายังสาหัส แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างในพื้นที่ แต่น้ำฝนไม่ได้ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำตามที่คาดการณ์ไว้? ทำให้ล่าสุดขณะนี้ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤติสุด 2 อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองกก อ.พระทองคำ มีปริมาตรน้ำเหลืออยู่ที่ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 6.13% เท่านั้น และอีกแห่งคือ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่กักเก็บน้ำอยู่กว่า 3,500 ไร่ ขณะนี้ ปริมาณน้ำแห้งขอดจนเกือบหมด เหลือปริมาตรน้ำ 0.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 6.88% ทำให้ไม่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้


โดยชาวบ้านบ้านหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จำนวน 200 หลังคาเรือนที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทำให้ชาวบ้านต่างหวั่นวิตกว่า จะประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานต่อเนื่อง เพราะนับว่าแล้งหนักสุดในรอบ 15 ปี นอกจากนี้ นาข้าวกว่า 6 พันไร่ ท้ายอ่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกันส่วนปริมาตรน้ำกักเก็บภาพรวมใน 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ 23 อ่างขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ พบว่า เหลือน้ำรวมอยู่ที่ 369.74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 30.39% เท่านั้นและเป็นน้ำใช้การได้เพียง 307.27 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.62% ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เหลือปริมาตรน้ำใช้การได้ไม่ถึง 50% ทั้ง 4 อ่างฯ โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง สภาพน้ำปัจจุบันเหลือปริมาตรน้ำ 157.70 ล้านลูกบาศก์เมตร? เป็นน้ำใช้การได้ 134.98 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 46.27% ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เหลือปริมาตรน้ำ 25.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นน้ำใช้การได้ 25.06 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 16.25% เท่านั้น ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือปริมาตรน้ำ 38.19 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำใช้การได้ 31.19 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 23.28%? และอ่างเก็บน้ำลำแชะ เหลือปริมาตรน้ำ 70.49 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำใช้การได้ 63.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 23.69% สำหรับอ่างขนาดกลาง 23 อ่างฯ เหลือปริมาตรน้ำรวม 77.56 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำใช้การได้เพียง 52.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17.15% เท่านั้นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :