เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรวังน้ำเขียวเตือนชาวสวนเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างช่วงหน้าหนาว

09 ธันวาคม 2558
4,185
เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เตือนช่วงหน้าหนาว ขอให้เกษตรกรควรระวังโรคราน้ำค้างหรือโรคใบลาย มักแพร่ระบาดในพืชผัก พืชไร่และไม้ดอก ส่งผลทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลง
ทางด้านนายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า อำเภอวังน้ำเขียว เป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะลดต่ำลงมาก อากาศจะหนาวเย็นกว่าปกติ และมีหมอกหนาในช่วงเช้า ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคพืชที่มาพร้อมกับอากาศหนาวเย็น ให้ระวังผลกระทบที่จะเกิดจากสภาพอากาศที่เย็น และชื่น อาจจะส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรเสียหายได้ โดยเฉพาะโรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย ซึ่งโรคนี้มักจะแพร่ระบาดในพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอก อาทิเช่น พริก มะเขือ แตงกวา บวบ คะน้า กวางตุ้ง ดอกเบญจมาศ ฯ
ซึ่งในเขตอำเภอวังน้ำเขียวเกษตรกรปลูกกันเป็นจำนวนมาก จึงอยากฝากให้เกษตรกรเฝ้าระวังในการเกิดโรคราน้ำค้างในช่วงอากาศที่หนาวเย็น หากเกิดโรคนี้แล้วจะทำให้ยอด และใบอ่อนหยุดชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งมีสาเหตุมาจาก เชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. เชื้อราตัวนี้สามารถแพร่ระบาดได้ โดยลม น้ำฝน การเคลื่อนย้ายพืชปลูก ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตร หรือติดไปกับสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆ เชื้อราตัวนี้สามารถอยู่ได้ข้ามปี
โดยจะอาศัยอยู่ในดิน อาการแสดงของโรคจะพบกลุ่มเชื้อราเป็นผงสีขาวหรือสีเทาบนใบ ด้านหลังใบจะเกิดแผลสีเหลืองต่อมาเป็นสีน้ำตาล ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขอบไม่แน่นอน หากเกิดในต้นอ่อนจะเริ่มมีแผลสีเหลืองที่ใบเลี้ยง และมักจะหลุดร่วงไป อาจจะทำให้ต้นเติบโตช้าและตายได้ หรือหากระบาดในระยะติดฝักอ่อน ก็จะเกิดแผล และทำให้ฝักไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้จึงอยากให้เกษตรกรในพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคราน้ำค้างเบื้องต้น ด้วยการทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคราน้ำค้าง โดยให้สังเกต หากมีอากาศเย็นติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ให้พ่นสารกำจัดเชื้อราจำพวกไดแมทโทมหรือเมทาแลคซิล ป้องกันโรคราน้ำค้างไว้ก่อนหากตรวจพบว่าใบหงิกงอผิดปกติให้นำตัวอย่างมาปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เนื่องจากขณะนี้มีฝ่ายอารักขาพืชที่ทำการวินิจฉัยโรคพืชในเบื้องต้นรวมไปถึงส่งต่อไปในระดับจังหวัดเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
หากเกษตรกรมีปัญหาในการทำเกษตรในช่วงนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228239 ได้ในวันเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย:อังศุมาลิน รัตนจิตร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์. สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2558.