เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรชุมพรแนะชาวสวนยางหันปลูกผักเหลียงและไผ่หวานเสริมช่วงราคายางตกต่ำ

08 ธันวาคม 2558
2,948
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรถือได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน โดยเฉพาะสวนยางพาราที่ถือว่าเป็นอาชีพหลักและมีมากในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนทำให้มีผลกระทบกับราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เกษตรชุมพรจึงแนะนำชาวสวนยางหันปลูกผักเหลียงและไผ่หวานเสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่ำ
นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ราคายางพาราในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ขณะนี้ยางแผ่นอยู่ที่ กิโลกรัมละประมาณ 35-37 บาท เศษยางอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 17-20 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หันมาปลูกพืชแซม จำพวกผักเหลียงและไผ่หวาน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวสวนยางพารา เนื่องจากในแต่ละวันชาวสวนยางพาราจะกรีดยางได้น้อย เพราะมีฝนตกบ่อย ถ้าฝืนกรีดยางพาราปัญหาเรื่องโรคก็จะตามมาทำให้หน้ายางเสีย อีกทั้งใกล้จะเข้าสู่ช่วงปิดหน้ายางแล้ว เพราะฉะนั้นเกษตรกรจึงต้องหาหนทางในการสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชที่สามารถปลูกแซมในพื้นที่สวนยางได้ อย่างผักเหลียงและไผ่หวาน ที่ทางเกษตรจังหวัดชุมพรแนะนำมา โดยเฉพาะผักเหลียงสามารถขายได้ในพื้นที่กำละ 20 บาท ไผ่หวานขายได้ กิโลกรัมละ 25-30 บาท ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดเวลายิ่งถ้าในช่วงหน้าแล้ง ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี
นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกษตรกรที่สนใจต้องการปลูกผักเหลียงและไผ่หวาน เสริมในสวนยางพารา สามารถไปแจ้งความต้องการได้ที่เกษตรอำเภอภายในท้องที่ เพื่อที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จะได้เก็บรวบรวมความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดหางบประมาณในการซื้อพันธุ์ผักเหลียง และ ไผ่หวาน เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารานำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมรองจากพืชหลักต่อไป หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ 077-596656-8
เรียบเรียงข้อมูลโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว. เกษตรจังหวัดชุมพร. สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2558.