เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กลุ่มนาแปลงใหญ่โคราชเร่งปักดำข้าว

10 กันยายน 2562
2,261

กลุ่มนาแปลงใหญ่ ในตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลสัมฤทธิ์ และตำบลท่าหลวง เตรียมลงมือปักดำนาข้าวหลังจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าว ทำให้ชาวนาที่ทำนาปลูกข้าวติดกับแม่น้ำมูล เริ่มลงมือหว่านปุ๋ย ไถนา เตรียมปักดำต้นกล้า เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว ข้าวนาปีโดยนางแดง บุญพิมาย อายุ 56 ปี ชาวนาในตำบลท่าหลวง กลุ่มนาแปลงใหญ่ บอกว่า ตนเองได้ลงทุนทำนาปลูกข้าว เป็นรอบที่สามแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้ นาข้าวได้รับความเสียหาย หลังจากพายุโพดุล ทำฝนตกครอบคลุมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าว ตนเองจึงได้เร่งปักดำนาข้าว เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี โดยปกติ จะได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปี ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี แต่ในปีนี้ประสบภัยแล้งจึงต้องเลื่อนไปเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงปลายเดือนธันวาคม และเตรียมจะกักตุนผลผลิตข้าวที่ได้ไว้จำหน่าย

เพราะคาดว่าราคาข้าวอาจจะปรับตัวสูงขึ้น หลังจากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :