เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมเรื่องดิน-ปุ๋ย-น้ำ เพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1 (19-20 ธ.ค.58)

25 พฤศจิกายน 2558
5,179
สำนักฝึกอบรม ม.เกษตร บางเขน เปิดหลักสูตรอบรมดิน-ปุ๋ย-น้ำ เพื่อการเกษตร 19-20 ธค.58 ณ อาคารวิทยบริการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดินน้ำปุ๋ยเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยเรียนรู้หลักการทำ
ดินผสมสำหรับการปลูกไม้กระถาง เรียนรู้วัสดุปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยชนิดต่างๆ การผลิตปุ๋ยหมัก รวมทั้งหลักการใช้ปุ๋ยต่างๆ ในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกต้องได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตามที่หวัง
โดยรุ่นที่ 1 จะอบรมวันที่ 19 ? 20 ธันวาคม 2558 (เสาร์ ? อาทิตย์) เวลา 08.30 - 17.30 น. ที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สนใจโทรจองที่นั่งอบรมได้ที่ 02-942-8822 ต่อ 204,205

สมัครอบรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก