เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนยางสุดทนราคายางตกต่ำ โค่นต้นยางแบ่งปลูกกล้วยและข้าวโพดเพื่อเสริมรายได้

25 พฤศจิกายน 2558
2,980
นางหนูภา พลภาวร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชาวสวนยาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สุดทนราคายางตกต่ำโค่นต้นยางแบ่งปลูกกล้วยและข้าวโพด ไม่รอเงินช่วยเหลือชดเชยรายได้จากภาครัฐ ตามโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง เผยไม่มีอาชีพอื่นรองรับ วอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือ
24 พ.ย.58 นางหนูภา พลภาวร ชาวสวนยางพารา ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ชาวสวนยางพาราเผชิญกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือ แต่เกษตรกรชาวยางพารายังคงมีต้นทุนสูง ทั้งปุ๋ย และค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้น ชาวสวนยางกว่า 6 ครัวเรือน ได้โค่นต้นยางพาราแบ่งปลูกกล้วยและข้าวโพด ระหว่างยางที่ยังกรีดไม่ได้ เพื่อหาได้รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

จากข้อมูลพบว่าใน ต.เขาโร อ.ทุ่งสง มีชาวสวนปลูกยางพาราส่วนใหญ่โค่นต้นยางบางส่วน แล้วแบ่งพื้นที่มาปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง และข้าวโพด เนื่องจากช่วงนี้ราคากล้วยน้ำว้าแม่ค้าขายกล้วยทอดและแม่ค้ามาซื้อหน้าสวน ราคาหวีละประมาณ 15-20 บาท หากเป็นท้องตลาดทั่วไป ตกราคาหวีละ 25 บาท
ด้านนางยุพิน ชอบทำกิจ ชาวสวนยาง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากที่ราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของครอบครัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคายางพาราเมื่อก่อน กิโลกรัมละ 100-120 บาท ปัจจุบันเหลือ กิโลกรัมละ 35 บาท แต่ราคาสินค้าในท้องตลาดกลับสูงขึ้น ทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องโค่นต้นยางบางส่วนแล้วหันมาปลูกกล้วยเสริมในช่วงยางพาราราคาตก เพราะในสวนยางอายุ 1 ปี สามารถปลูกกล้วยได้ช่วงระยะหนึ่ง เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะช่วงนี้กล้วยราคาดีและกล้วยสามารถขายได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผลหรือใบ และขอวิงวอนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
หนูภา พลภาวร. สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2558.