เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานเกษตรบางพระแฟร์ 58

17 พฤศจิกายน 2558
2,228
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ 58 เทิดพระเกียรติองค์ภูมิพลมหาราชร่วมใจพัฒนาสู่ AEC พร้อมโชว์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่สาธารณชน
การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการบัวที่สุดในโลก การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การเสวนาวิชาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความยั่งยืนของเกษตรกรไทย การประกวด กระบือ ไก่พื้นบ้าน เฟิร์น สับปะรดสี โป๊ยเซียน สวนถาด Aloe สวนหย่อม จัดดอกไม้ จัดตู้ปลาจิ๋ว ด้านการแข่งขัน ด้านหุ่นยนต์ เครื่องบินเล็ก ตอบปัญหาวิชาการ บริการวิชาการ เช่น ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง และตลาดนัดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม คลิ๊ก