เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจันทบุรี เตือนชาวสวนผลไม้เฝ้าระวังหนอนกินใบอ่อน

17 พฤศจิกายน 2558
2,775
หลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นลง เกษตรกรต้องหมั่นบำรุงรักษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไม้ผลภายในสวนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม้ผลกำลังผลิใบอ่อน ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนมักพบกับปัญหาของแมลงตัวหนอนเข้ามากัดกินใบอ่อนของไม้ผล สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรโดยไม่ทันตั้งตัว สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แจ้งเตือนชาวสวนผลไม้ให้คอยเฝ้าระวังช่วงที่ไม้ผลกำลังผลิใบอ่อนซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนควรต้องมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการป้องกันหนอนกินใบเข้าทำลายใบอ่อนของไม้ผล ส่งผลให้ใบไม่สมบูรณ์ตามที่ต้องการและอาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย
คุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้เฝ้าระวังหนอนกินใบ ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อที่ได้มีการวางไข่ไว้ที่ใบอ่อนของต้น เมื่อเกษตรกรชาวสวนไม่ได้กำจัดตั้งแต่ระยะวางไข่ ทำให้กลายเป็นตัวหนอนที่เลือกกัดกินเฉพาะแต่ใบอ่อนเท่านั้น ลักษณะของหนอนผีเสื้อชนิดนี้ จะมีขนาดความยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ตัวหนอนจะมีสีคล้ายกับใบอ่อนของไม้ผล หากเกษตรกรไม่สังเกตอย่างละเอียดจะไม่สามารถมองเห็น ดังนั้นในช่วงที่เข้าสู่ฤดูการผลิใบอ่อนของสวนผลไม้ เกษตรกรชาวสวนควรเฝ้าระวังและหมั่นสำรวจใบอ่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการป้องกันและแก้ไขได้ทันเวลา ส่วนลักษณะการทำลายนั้น ใบที่ถูกหนอนกัดกินจะเว้าๆ แหว่งๆ เหลือแต่ก้านใบ อาจทำให้ใบขาดความสมบูรณ์ จนทำให้กิ่งนั้น ๆ แห้งตายในที่สุด
หากเกษตรกรพบลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบทำการแก้ไขและกำจัดโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.พบว่ามีการทำลายจากหนอนกินใบอ่อน ให้หาเศษหญ้าแห้ง นำมากองรอบโคนต้นไม้และช่วงเวลาประมาณสายๆ ให้เกษตรกรรื้อกองหญ้านั้นนำไปทำลาย เพราะหนอนจะลงมาอยู่ที่กองหญ้าแห้งเพื่อหลบความร้อนของแสงแดด

2.พ่นสารประเภทดูดซึม เช่น คาร์บาริล ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 5-7 วัน จะสามารถป้องกันหนอนผีเสื้อที่จะมาวางไข่ได้

3.เกษตรกรควรตรวจเช็คใบอ่อนของไม้ผลเป็นประจำ อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เพื่อป้องกันการวางไข่ของหนอนผีเสื้อ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหนอนกินใบ ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ติดต่อคุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 039-322158 ต่อ 22-23 หรือ 095-5705510


เรียบเรียงโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธนัท จันทร์เกตุ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558