เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบจ.ชลบุรีร่วมกับเกษตรชลบุรีจัดงาน

13 พฤศจิกายน 2558
2,668
จังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงาน "ชลบุรีแฟร์" ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย
คุณอรุณรัช เอี่ยมทับน้อย นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ถึงนโยบายการจัดงาน "ชลบุรีแฟร์" กล่าวว่าจังหวัดชลบุรีมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นอาชีพด้านต่าง ๆ อาทิเช่น พืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งยังมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลผลิตต่างๆ อีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรมีรายได้และยังเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งต่อไป
คุณธนิต ภิญญากรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน "ชลบุรีแฟร์" ในครั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจะจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การสัมมนาทางวิชาการ (การป้องกันโรคสัตว์ปีก) การประกวดชิงเงินรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก 6 ประเภท การประกวดและการสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ขนมจีนน้ำยา ข้าวต้มมัด น้ำพริกปลาทู ขนมขี้หนู ต้มยำไก่บ้าน ขนมเทียน ห่อหมก ข้าวหลาม เป็นต้น การประกวดไม้ผลเช่น สับปะรดปัตตาเวีย มะละกอฮอลแลนด์ มะพร้าวอ่อน ฝรั่ง และขนุน การประกวดจัดสวนถาดไม้อวบน้ำและแคคตัส 10 ประเภท การประกวดพืชผักสวนครัว 3 ชนิด การประกวดปลากัดหม้อ ปลากัดแฟนซี และปลาหางนกยูง การประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-398039 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-278187 ในวันและเวลาราชการ

รายงานโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง