เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดลำปางปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่สู้ภัยแล้ง

22 ธันวาคม 2558
6,534
ปี 2558 จังหวัดลำปางเริ่มประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืช จำเป็นที่จะต้องให้น้ำในการดูแล และการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ถ้าหากขาดน้ำ หรือน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นเกษตรจังหวัดลำปางออกแนะนำเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนช่วงหน้าแล้ง และทนทานต่ออากาศร้อน เพื่อไม่ให้ขาดช่วงในการทำการเกษตร ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้แนะนำถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอได้นำไปปลูกในช่วงหน้าแล้งนี้
นายพิเชษฐ์ รักชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า สำหรับภัยแล้งในจังหวัดลำปาง ปี 59 นี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่าน เพราะปริมาณฝนลดลง และฝนหยุดตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งปี 59 นี้ ภัยแล้งมีการกำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 นั้นคาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับการเกษตรค่อนข้างมาก เพราะตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.58 ที่ผ่านมา ได้มีการปิดเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนของจ.ลำปาง ซึ่งครอบคลุมถึง 4 อำเภอ คือ 1.อำเภอเมืองลำปาง 2. อำเภอแจ้ห่ม 3.อำเภอห้างฉัตร และ 4 .อำเภอเกาะคา
โดยงดการใช้น้ำเพื่อการเกษตรทุกอย่าง เหลือแต่การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจ.ลำปางจึงได้มีการแนะนำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อย่างเช่น พืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ KUML เป็นถั่วเขียวที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ทำการพัฒนาถั่วเขียวสายพันธ์ดี 6 สายพันธุ์ ที่ให้ผลิตสูง เมล็ดใหญ่ ต้านทานต่อโรค ทั้งโรคราแป้งและใบจุดจนสำเร็จ จึงได้มีการนำมาให้เกษตรได้ปลูกในช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งถั่วถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วย ทนต่อสภาพอากาศแล้ง น่าจะทดแทนการปลูกข้าง หรือพืชต่างๆได้ในช่วงหน้าแล้งนี้


ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจ.ลำปางได้รับมอบนโยบายและกำลังวางแผนการแก้ไข โดยต้องออกสำรวจว่าเกษตรกรท่านใดต้องการปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่มากน้อยแค่ไหน ถึงจะมีการนำถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่แจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง คาดว่าน่าจะสำรวจและมอบให้เกษตรกรภายในต้นเดือนธันวาคม 2558 นี้แน่นอน สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากสอบถามสามารถขอข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจ.ลำปางได้ 054 - 356678

รายงานโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย